Disclaimer

Reserveren
De maximale groepsgrootte die wij accepteren op een reguliere avond is 12 personen. Grotere groepen enkel op afspraak en na nader overleg. In het geval van het annuleren van een reservering, wordt u vriendelijk verzocht uiterlijk 48 uur van tevoren contact met ons op te nemen. Zonder een per telefoon of e-mail doorgegeven wijziging van een reservering, wordt een gereserveerd tafel tot maximaal 15 minuten na de afgesproken tijd vastgehouden. Tafelreserveringen tot 6 personen dienen uiterlijk 48 van tevoren te worden geannuleerd. Cucina Casalinga behoudt zich het recht om in het geval van een niet-tijdige annulering van een tafelreservering een deel van de reserveringswaarde in rekening te brengen, zoals bepaald in de Uniforme Voorwaarden Horeca Nederland. Groepsreserveringen van 7 personen of meer dienen uiterlijk 7 dagen van tevoren te worden gewijzigd of geannuleerd. Cucina Casalinga behoudt zich het recht om in het geval van een niet-tijdige annulering van een groepsreservering een deel van de reserveringswaarde in rekening te brengen, zoals bepaald in de Uniforme Voorwaarden Horeca Nederland.

Beperkte aansprakelijkheid
Casalinga spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Casalinga. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Casalinga.Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Casalinga nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Casalinga. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Casalinga, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Cucina Casalinga
Giovanni Carmelitano
Stadionweg 271
1076 NZ Amsterdam
020 679 1592
[email protected]

IBAN NL 53 RABO 0128256478
KvK 34138650
BTW NL215893384B01
Onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd onder nr 138/2008 bij de Rechtbank Amsterdam